Marienlystløpet 2016

Marienlystløpet 2016

Resultatene fra Marienlystløpet 2016 er her:

Resultater...

Passerings- og rundertider kan leses her:

Passerings- og rundertider...

Drammens Skøiteklub ønsker velkommen til Marienlystløpet 2016 på Marienlyst kunstis søndag 24. januar 2016. Rekruttene starter kl. 10:00 og gjør seg ferdig med sine distanser før resten. Deretter fortsetter vi med jenter 10 år. Det blir kvartettstart på alle distanser unntatt 100 m. Teamsprint kjøres etter at 1000 m er ferdig.

Vennligst skriv ut og ta med startlister selv.

Startliste rekrutter.

Startliste 10 år - Junior B.

Startliste teamsprint.

Kafeteria er i skioldhuset i 2. etg. i tribunebygget. Lagledermøte i kafeteriaen kl. 09:15.

Kontakt
Stevneleder: Anne-Marie Haug. Tlf. 90992263
E-post: postmaster@DrammensSK.org

Trykk "Les mer..." for informasjon om lagsprintkonkurranser.

Konkurransen arrangeres som lagsprint konkurranser med 3 løpere på hvert lag. Distansen som skal gås er tre runder. Markering for indre bane definerer konkurransebanen.
a) Konkurransen arrangeres med to lag som konkurrerer samtidig. Oppsettet for start er det samme som for lagtempo, med start og mål på mållinjen for 1000 m og i tilsvarende posisjon på vekslingssiden for de andre laget.
b) I teamsprint starter to lag samtidig på hver side av banen midt på langsidene. Startposisjonene vil avgjøres ved trekning.
c) Hver løper på laget skal bære ulik identifikasjon som viser deres rolle i laget; løper nr. 1 i laget bærer ikke armbind, nr. 2 bærer hvitt armbind og nr.3 bærer rødt armbind.
d) Første runde gås med løper nr. 1 som førende i laget, fulgt av løper nr. 2 og nr.3, Etter en runde skal løper nr. 1 gå ut i ytre del av banen, og løper nr. 2 skal lede laget fram til andre runde er avsluttet. Etter denne runden går løper nr. 2 ut i ytre bane og løper nr. 3 går den siste runden alene og avslutter løpet for laget.

20.01.2016 07:38