Vil du gå på skøyter i vinter?

Oppstart for skøyteskolen er torsdag 16. november 2023.

Påmelding gjøres her ved å melde barnet inn i Drammens Skøiteklub: https://medlemskap.nif.no/Start/Index/2251 eller ved oppmøte.

Terminliste for sesongen 2023-24

Terminlisten ligger på Norges skøyteforbundets websider:

https://www.skoyteforbundet.no/hurtiglop/terminliste/

Langløpsadelskalenderen