Finn Hodts bisettelse

Finn Einar Hodt ble i dag bisatt i Drammen krematorium, store kapell. Kapellet var fullt til siste benk. Etter avskjedsseremonien ble det holdt minnesamvær i Frimurerlogens lokaler. Les mer om Finn Hodts liv her...

14.04.2016 14:42