Årsmøte 2016

Årsmøtet i Drammens Skøiteklub er 10. mai 2016 kl. 1900 i Skiolds lokaler på Marienlyst.

Vi ønsker alle velkommen til årsmøtet, også løpere, foreldre, trenere og ledere! Kun medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret minst 2 uker før årsmøte. 

Årsmøtepapirene ligger her... Ta gjerne med utskrifter på årsmøtet.

For styret i Drammens Skøiteklub

Anne Marie Haug (leder)

03.05.2016 08:00