Linda Olsen og Ole Hermann Førde hedret på DSKs årsmøte

Under Drammens Skøiteklubs årsmøte tirsdag kveld ble Linda Olsen hedret med klubbens hederstegn for sin innsats som klubbens hovedtrener gjennom mange år. Hun har bidratt sterkt til den oppblomstring som vi nå ser i klubben og de sterke sportslige prestajonene av klubbens løpere de siste årene. Ole Hermann Førde ble hedret med årets innsatspokal for sitt imponerende arbeid med nye tekniske løsninger for resultatservice knyttet opp mot den elektroniske tidtagningen i tillegg til sitt arbeid som kasserer i styret.

Det ble noen få, men viktige endringer i styret. Ole Hermann trekker seg som styremedlem, men blir med videre som varamedlem til styret. Ny kasserer blir Jan Lokshall, klubbens æresmedlem som imponerende nok, etter tre perioder som tidligere leder av klubben og utallige andre verv, tar enda en periode i styret. Anne Marie Haug fortsetter som leder av DSK.

21.04.2015 21:02