Styret som ble valgt på årsmøtet 9.6.2020

Leder: Karin Lund, 46673665 luka65@online.no
Nestleder: Jon Arne Fossen, 40029672 jonarnefossen@gmail.com
Sportslig leder
: Edwin de Korte
Rekr./utd. ansvarlig
: Torunn Moen torunn.moen@hotmail.com
Sekretær: Camilla Nilsen
Materialforvalter: Jens Petter Christensen, 97141947 jenspchr@yahoo.no
Kasserer: Sigrid Hilsen sigrid.hilsen@lindum.no
Varamedlem: Øyvind Halvorsen ohalvo73@gmail.com
Varamedlem: Ole Hermann Førde ohf@eddasystems.no

Aktives tillitsvalgt

Velges innen 30.6.2020

Kontrollutvalg

Medlemmer: Brynhild Børtnes og Lars Breivik
Varamedlemmer: Terje Aarthun og Jan Lokshall

Valgkomité for neste årsmøte

Turi Nestegård
Raymond Andersen
Linda Olsen
+ ett varamedlem (som styret må finne)

Arrangementskomiteen

Sigrid Hilsen

Æresmedlemmer

Sten Stensen
Jan Lokshall
Bjørn Hennum
Arne Nestegård
Ole Hermann Førde