Styret som ble valgt på årsmøtet 26.3.2019

Leder: Karin Lund, 46673665 luka65@online.no
Nestleder: Katrine Haug katrine_haug98@outlook.com
Kasserer
: Torunn Moen torunn.moen@hotmail.com
Sportslig leder: Jon Arne Fossen, 40029672 jonarnefossen@gmail.com
Sekretær: Nicklas Lautsen, nicklas.laustsen@winterbergh.no
Materialforvalter: Jens Petter Christensen, 97141947 jenspchr@yahoo.no
Rekr./utd. ansvarlig: Sigrid Hilsen sigrid.hilsen@lindum.no
Varamedlem: Øyvind Halvorsen ohalvo73@gmail.com
Varamedlem: Ole Hermann Førde ohf@eddasystems.no

Aktives tillitsvalgt

Velges innen 30.6.2019

Arrangementskomiteen

Sigrid Hilsen

Æresmedlemmer

Sten Stensen
Jan Lokshall
Bjørn Hennum
Arne Nestegård
Ole Hermann Førde

Revisorer

Brynhild Børtnes, Terje Aarthun (personlig vara)
Lars Breivik, Tore Hansen Hvideberg (personlig vara)

Valgkomité for neste årsmøte

Thoralf Hognestad
Turi Nestegård
Linda Olsen