Styret som ble valgt på årsmøtet 2022

Leder: Jon Arne Fossen, jonarnefossen@gmail.com
Nestleder: Anders Thonhaugen
Styremedlem (sportslig leder):
Edwin de Korte
Styremedlem (kasserer): Sigrid Hilsen sigrid.hilsen@lindum.no
Styremedlem: Torunn Moen torunn.moen@hotmail.com
Styremedlem: Øyvind Halvorsen
1. varamedlem: Ole Hermann Førde ohf@eddasystems.no

Aktives tillitsvalgt

Velges innen 30.6.202X

Kontrollutvalg

Medlemmer: Mette de Korte og Jan Lokshall
Varamedlemmer: Arne Nestegård

Valgkomité for neste årsmøte

Lars Erik Hilsen (leder)
Raymond Andersen

Arrangementskomiteen

Sigrid Hilsen

Æresmedlemmer

Sten Stensen
Jan Lokshall
Bjørn Hennum
Arne Nestegård
Ole Hermann Førde