Styret som ble valgt på årsmøtet 20.3.2018

Leder: Karin Lund, 46673665 luka65@online.no
Nestleder: Katrine Haug katrine_haug98@outlook.com
Kasserer
: Jan Lokshall, 90169596, jan.lokshall@ebnett.no 
Sportslig leder: Jon Arne Fossen, 40029672 jonarnefossen@gmail.com
Sekretær: Nicklas Lautsen, nicklas.laustsen@winterbergh.no
Materialforvalter: Jens Petter Christensen, 97141947 jenspchr@yahoo.no
Rekr./utd. ansvarlig: Torunn Moen torunn.moen@hotmail.com
Varamedlem: Sigrid Hilsen sigrid.hilsen@lindum.no
Varamedlem: Ole Hermann Førde ohf@eddasystems.no

Aktives tillitsvalgt

Velges innen 30.6.2018

Arrangementskomiteen

Sigrid Hilsen

Æresmedlemmer

Sten Stensen
Jan Lokshall
Bjørn Hennum
Arne Nestegård
Ole Hermann Førde

Revisorer

Brynhild Børtnes, Terje Aarthun (personlig vara)
Lars Breivik, Tore Hansen Hvideberg (personlig vara)

Valgkomité for neste årsmøte

Thoralf Hognestad
Arne Nestegård
Kjersti Wilthil