Styret som ble valgt på årsmøtet 2023

Leder: Jon Arne Fossen, jonarnefossen@gmail.com
Nestleder: Anders Thonhaugen
Styremedlem (sportslig leder):
Edwin de Korte
Styremedlem (kasserer): Sigrid Hilsen
Styremedlem: Torunn Moen
Styremedlem: Ole Palm Helland
Varamedlem: Arne Nestegård
Varamedlem: Ole Hermann Førde

Aktives tillitsvalgt

Velges innen 30.6.202X

Kontrollutvalg

Medlemmer: Mette de Korte og Jan Lokshall
Varamedlemmer: 

Valgkomité for neste årsmøte

Lars Erik Hilsen (leder)
Raymond Andersen

Arrangementskomiteen

Sigrid Hilsen

Æresmedlemmer

Sten Stensen
Jan Lokshall
Bjørn Hennum
Arne Nestegård
Ole Hermann Førde