Styret som ble valgt på årsmøtet 2021

Leder: Jon Arne Fossen, 40029672 jonarnefossen@gmail.com
Nestleder: Ole Hermann Førde ohf@eddasystems.no
Sportslig leder: Edwin de Korte
Rekr./utd. ansvarlig
: Torunn Moen torunn.moen@hotmail.com
Sekretær: Camilla Nilsen
Kasserer: Sigrid Hilsen sigrid.hilsen@lindum.no
Varamedlem: Anders Thonhaugen

Aktives tillitsvalgt

Velges innen 30.6.2020

Kontrollutvalg

Medlemmer: Jan Lokshall
Varamedlemmer: Arne Nestegård

Valgkomité for neste årsmøte

Lars Erik Hilsen (leder)
Raymond Andersen

Arrangementskomiteen

Sigrid Hilsen

Æresmedlemmer

Sten Stensen
Jan Lokshall
Bjørn Hennum
Arne Nestegård
Ole Hermann Førde