Styret som ble valgt på årsmøtet 29.3.2017

Leder: Karin Lund, 46673665 luka65@online.no
Nestleder: Ole Hermann Førde, 92410248 ohf@eddasystems.no
Kasserer
: Jan Lokshall, 90169596, jan.lokshall@ebnett.no 
Sportslig leder: Jon Arne Fossen, 40029672 jonarnefossen@gmail.com
Sekretær: Mette de Korte, mettedekorte@gmail.com
Materialforvalter: Jens Petter Christensen, 97141947 jenspchr@yahoo.no
Rekr./utd. ansvarlig: Vennila S. Blom, nila0203@hotmail.com
Varamedlem: Kjersti Wilthil
Varamedlem: Sigrid Hilsen

Aktives tillitsvalgt

Velges innen 30.6.2017

Arrangementskomiteen

Vennila S. Blom, Ayfer Akteke og Sigrid Hilsen

Representantskapet

Sten Stensen (æresmedlem)
Jan Lokshall (æresmedlem)*
Bjørn Hennum (æresmedlem)
Arne Nestegård (æresmedlem)
Ole Hermann Førde (æresmedlem)*
Terje Aarthun (valgt)
Arne Lauvålien (valgt)
Kjell-Ole Gjestemoen (valgt)
Annie Ruud (valgt)

*er trædd ut siden de sitter i styret.

Representantskapet er vedtatt nedlagt fra og med dagen for årsmøtet 2018.

Revisorer

Brynhild Børtnes, Terje Aarthun (personlig vara)
Lars Breivik, Tore Hansen Hvideberg (personlig vara)

Valgkomité for neste årsmøte

Thoralf Hognestad
Arne Nestegård
Jan Idar Olsen