Medlemskontingent 2017

Medlemskontingentfakturaer for 2017 ble i starten av året sendt til medlemmene. I etterkant (29. mars) har det vært årsmøte. På årsmøtet ble det vedtatt å øke medlemskontingentene fra kr. 400 til kr. 500 for enkeltmedlemskap og fra kr. 850 til kr. 1100 for familiemedlemskap. Vedtaket gjelder fra og med medlemsåret 2017. Det betyr at det vil bli sendt ut en ny faktura til alle for 2017. Fakturaen vil inneholde restbeløpet for 2017. Dette gjelder ikke skøyteskolen.

27.08.2017 16:09