Årsmøtet 2017: Innsatspokal til Mette og Edwin de Korte og Karin Lund er ny styreleder

Årsmøtet 2017: Innsatspokal til Mette og Edwin de Korte og Karin Lund er ny styreleder

Innsatspokalen for 2016/2017 tildeles Mette og Edwin de Korte. Bildet viser Jon Arne Fossens overrekkelse av innsatspokalen til Mette. Styrets begrunnelse følger.

Mette og Edwin har siden forrige sesong vært trenere for DSKs rekruttgruppe. Denne gruppa har etter hvert blitt stor med opptil 15 ivrige skøyteløpere og er utvilsomt den mest krevende gruppa i klubben. Mette og Edwin har likevel løst dette på en utmerket måte og de har fulgt opp hver eneste trening, enten begge to eller alene. De er utpreget flinke med barna. Mette og Edwins inntog som trenere har det derfor blitt et enormt løft for denne gruppen. Mette er også sekretær i klubbens styre. Gratulerer med innsatspokalen 2016/2017. Den er meget vel fortjent for deres uvurderlige innsats med klubbens rekrutter.

Årsmøtet valgte også nytt styre. Karin Lund tar over styreledervervet etter Anne Marie Haug. Ole Hermann Førde blir ny nestleder. Nytt varamedlem i styret blir Sigrid Hilsen. Ellers ingen endringer. Nytt styre er som følger:

Leder: Karin Lund
Nestleder: Ole Hermann Førde
Sportslig leder: Jon Arne Fossen
Sekretær: Mette de Korte
Kasserer: Jan Lokshall
Utdanningskontakt/rekrutteringsansvarlig: Vennila S. Blom
Materialforvalter: Jens Petter Christensen
Varamedlemmer: Kjersti Wilthil og Sigrid Hilsen

30.03.2017 21:18