DSKs Arne Fossen er død

DSKs Arne Fossen er død

Arne Andreas Fossen har i dag gått bort i en alder av 81 år. Arne kom i inn Drammens Skøiteklub mot slutten av 1970-tallet da sønnen Jon Arne begynte å gå på skøyter. Arne var en ivrig forelder som var veldig aktiv i forbindelse med sønnens skøytekarriere og ikke minst i klubbens tjeneste. Arne har blant annet bidratt som starter og leder av DSKs hurtigløpskomité. I perioden 1990-91 var Arne leder av Drammens Skøiteklub. På årsmøtet i 1995 fikk Arne klubbens Hederstegn for sin fortjenestefulle innsats som har bidratt til klubbens fremgang gjennom mange år. Arne var alltid blid, glad og omgjengelig person. Takk for din store innsats for klubben. Vi lyser fred over Arnes minne.

05.04.2018 22:59