Årsmøte 2015

Årsmøtet er fastsatt til tirsdag 21. april 2015 kl. 18.00. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret minst 2 uker før årsmøtet.

Les innkallingen her.

31.03.2015 17:55